Välkommen till Musikhögskolans hjälpcentral

Logga in för att registrera ett ärende.


OBS! Tre arbetsdagars framförhållning vid beställningar av utrustning eller tillträde, tack!


Welcome to Malmö Academy of Music's Web Help Desk

Please log in to create an errand.NOTE!!! Three work day advance when ordering equipment or access, please!
Logga in
Logga in