Välkommen till Musikhögskolans hjälpcentral
Logga in för att registrera ett ärende


OBS!!! Tre dagars framförhållning vid beställningar av utrustning eller tillträde, tack!


Welcome to the Help Desk
Please log in to post a ticketNOTE !!! Three-day advance when ordering equipment or access, please!

Logga in
Logga in