Välkommen till Musikhögskolans hjälpcentral
Logga in för att registrera ett ärende

Welcome to the Help Desk
Please log in to post a ticket

OBS - frånvaroanmälan via Help Desk är avstängd.
Studenter och lärare uppmanas att hålla direktkontakt vid frånvaro


Absence notifications via Help Desk are deactivated.
Please contact your teacher via e-mail or phone in case of absence.


N.B. Due to staff shortage AV enquiries will take longer than usual to process


Logga in
Logga in