Välkommen till Musikhögskolans hjälpcentral
Logga in för att registrera ett ärende

HELPDESK KOMMER ATT VARA NERE FÖR UNDERHÅLL UNDER TORSDAGEN DEN 22/2

OBS!!! Tre dagars framförhållning vid beställningar av utrustning eller tillträde, tack!

OBS - frånvaroanmälan via Help Desk är avstängd.
Studenter och lärare uppmanas att hålla direktkontakt vid frånvaro


Welcome to the Help Desk
Please log in to post a ticket

HELPDESK WILL BE DOWN FOR MAINTENANCE THURSDAY 22/2

NOTE !!! Three-day advance when ordering equipment or access, please!

Absence notifications via Help Desk are deactivated.
Please contact your teacher via e-mail or phone in case of absence.


Logga in
Logga in